Kyoritsu KEW 6305 analizator mocy


Kyoritsu KEW 6305

KEW 6305 japońskiej firmy Kyoritsu, to przenośny miernik mocy z bezprzewodową komunikacją z urządzeniami posiadającymi platformę Android oraz z możliwością jednoczesnej zsynchronizowanej pracy dwóch mierników. KEW 6305 przeznaczony jest do pomiarów i monitorowania rozdzielni i urządzeń energetycznych. Pozwala na uzyskanie pełnych informacji, co do poboru mocy elektrycznej. Posiada również zaawansowaną funkcję prognozowania zużycia energii tzw. „strażnika mocy”. Umożliwia określenie miejsc największego zużycia energii, badanie jej poboru w celu poprawy efektywności (np. przez kompensację mocy biernej) i ustalenie priorytetu obciążeń, co przyczynia się do racjonalizacji zużycia energii.

Przyrząd współpracuje z instalacjami elektrycznymi 1P2W(x1), 1P2W(x2), 1P2W9x3) (nowatorska możliwość badania do 3-ch obciążeń na 1 fazie), 1P3W, 3P3W, 3P4W (z pomiarem napięcia VN i wyliczaniem prądu IN). Posiada 3 zakresy pomiarowe napięcia (150, 300, 600V) i 6 rodzajów przystawek cęgowych do wyboru od 50A (minimalny podzakres 1A) do 3000A. Miernik współpracuje też z przekładnikami napięciowymi VT i prądowymi CT z ustawianiem przekładni od 0,01 do 9999,99 z krokiem 0,01 Dzięki temu KEW 6305 zapewnia precyzyjny pomiar małych wartości napięcia i prądu (rozdzielczości 0,1mV i 0,1mA – dla najniższych zakresów i CT/VT=0,01, jak i pomiar napięć do 7,2 MV i prądu do 36 MA, (dla najwyższych zakresów i CT/VT=9999,00. Podobnie możliwy jest pomiar mocy P/Q/S małych (rozdzielczość 0,1mW/mVar/mVA) jak i dużych do 540000 GW/GVar/GVA dla 3 faz. Miernik zapewnia też zliczanie energii do 999999 GWh/GVarh.

Mierzone parametry to: napięcie i prąd (True RMS), moc czynna P, częstotliwość Hz.

Wyliczane parametry to: moc bierna Q, moc pozorna S, współczynnik mocy PF, prąd w przewodzie neutralnym IN, energia czynna, bierna, pozorna, moc zapotrzebowana czynna i bierna . Wszystkie te parametry (poza IN i Hz) mierzone/wyliczane są dla każdej z faz i dla 3-faz łącznie. Ponadto miernik posiada zegar czasu rzeczywistego i kalendarz.

Wszystkie pomiary są przedstawiane na 3 rzędowym wyświetlaczu LCD w różnorodnych konfiguracjach w zależności od rodzaju pomiarów lub na tabletach, telefonach itp. z platformą Android. W tym przypadku prezentacja jest szersza i pozwala na jednoczesny podgląd parametrów dla 3 faz, a także podgląd wykresów zmian wartości parametrów w funkcji upływającego czasu. Darmowe oprogramowanie KEW Smart na platformę Android jest dostępne w sklepie Google Play. Sam przyrząd ma możliwość zapisu danych na karcie pamięci 2GB typu SD i w wewnętrznej pamięci, ich transmisję do PC i prowadzenie analizy wyników przy pomocy załączonego oprogramowania.

O możliwościach przyrządu mówi także ilość 27 ustawień, w tym zarządzanie pamięcią, dostępnych z klawiatury miernika i poziomu PC.

Oprogramowanie zapewnia ponadto synchronizację 2 mierników KEW 6305, co pozwala na jednoczesną pracę 2 mierników w dwóch różnych lokalizacjach (łączność USB lub bezprzewodowa Bluetooth).

Zaawansowana funkcja DEMAND pozwala na ustawianie: wartości referencyjnej (jest to średnia moc dla przedziału), przedziału pomiaru (najczęściej 30 min) i okresu nadzoru (np. 10 min) mocy zapotrzebowanej. Na LCD są wyświetlane np. wartości mocy zapotrzebowanej: referencyjna, prognozowana i bieżąca. Jeżeli prognozowane zapotrzebowanie na końcu okresu nadzoru przekroczy wartość referencyjną, to jest to sygnalizowane buzerem.

Te i inne parametry mogą być zapisywane w sposób ciągły w pamięci, co umożliwia późniejszą analizę. Przyrząd posiada zasilanie bateryjne i z zewnętrznego zasilacza. Specjalny adapter pozwala też na zasilanie z badanej instalacji.